INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur PeekAPoo ("Peek-A-Poo"), "vi", "oss" eller "vår") samlar in, skyddar och använder den personligt identifierbara informationen ("personlig information") som du ( "Användare", "du" eller "din") kan tillhandahålla på webbplatsen www.peekapoo.se och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans, "Webbplats" eller "Tjänster"). Den beskriver också de val som finns tillgängliga för vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy gäller inte för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

AUTOMATISK INSAMLING AV INFORMATION

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som enhetens IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemstyp och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, den tid du spenderar på dessa sidor, information du söker efter på vår webbplats, åtkomsttider och datum och annan statistik.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar person. Om du emellertid vill använda några av webbplatsens funktioner kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll, gör ett köp eller fyller i några onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla din e-postadress, namn, telefonnummer, adress, kreditkortsinformation, bankinformation eller annan personlig information. Du kan välja att inte ge oss din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

HANTERING AV PERSONLIG INFORMATION

Du kan komma åt, lägga till, uppdatera och radera viss personlig information om dig. Informationen du kan visa, uppdatera och radera kan ändras när webbplatsen eller tjänsterna ändras. När du uppdaterar informationen kan vi dock behålla en kopia av den oreviserade informationen i våra register. Viss information kan finnas kvar i våra privata register efter att du har tagit bort sådan information från ditt konto. Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda all aggregerad data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller tagit bort den, men inte på ett sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personlig information raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV SAMLAD INFORMATION

All information vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra vår webbplats; förbättra kundservice och svara på frågor och e-postmeddelanden från våra kunder; behandla transaktioner; skicka nyhetsbrev; skicka e-postmeddelanden som lösenordspåminnelser, uppdateringar osv. driva och driva vår webbplats och tjänster. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och fastställa statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information sammanfattas annars inte på ett sådant sätt att det kan identifiera en viss användare av systemet.

Vi kan behandla personlig information relaterad till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera att under vissa lagar kan vi få behandla information tills du motsätter dig sådan behandling (genom att välja bort detta) utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller dock inte när behandlingen av personlig information är föremål för europeisk dataskyddslag; (ii) Tillhandahållande av information är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser före avtalet; (iii) Bearbetning är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) Bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tilldelats oss; (v) Bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personlig information är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

INFORMATION ÖVERFÖRING OCH LAGRING

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig mer om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som lyder under internationell folkrätt eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker kan du ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om informationen behandlas av oss, få utlämnande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information från oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att din information behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du ingår i eller på förpliktelser för detta.

RÄTTEN ATT STRIDA MOT DATAPROCESSEN

Om personlig information behandlas för allmänintresset, i utövandet av en officiell myndighet som tilldelats oss eller för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du motsätta dig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din speciella situation för att motivera invändning. Du måste dock veta att om din personliga information behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att lära dig om vi behandlar personlig information för direkt marknadsföringsändamål kan du hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

HUR DU ANVÄNDER RÄTTIGHETERNA

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att tas upp av ägaren så tidigt som möjligt.

FAKTURERING OCH BETALNINGAR

Vid tjänster som kräver betalning begär vi kreditkort eller annan betalningskontoinformation, som enbart kommer att användas för behandling av betalningar. Dina köptransaktionsdata lagras bara så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När det är klart raderas din köptransaktionsinformation. Där det är nödvändigt för att hantera framtida betalningar och med förbehåll för ditt förhandsgodkännande kommer din finansiella information att lagras i krypterad form på säkra servrar hos vår ansedda betalningsgateway-tjänsteleverantör som behandlas din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy. Alla gateway för direktbetalning följer de senaste säkerhetsstandarderna som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. Känsligt och privat datautbyte sker över en SSL-säker kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer. Genomsökningar efter skadlig kod utförs regelbundet för ytterligare säkerhet och skydd.

PRODUKT- OCH SERVICEFÖRETAGARE

Vi kan komma att ingå avtal med andra företag för att tillhandahålla vissa produkter och tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har inte behörighet att använda eller avslöja informationen förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för våra räkning eller följa lagkrav. Vi får endast dela personlig information för dessa ändamål med tredje parter vars sekretesspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på personlig information Våra tjänsteleverantörer får den information de behöver för att utföra sina utsedda funktioner, och vi auktorisera dem inte att använda eller avslöja personlig information för egen marknadsföring eller andra ändamål.
SEKRETESS AV BARN

Vi samlar inte medvetet någon personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte skicka någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har tillhandahållit personlig information till oss via vår webbplats eller tjänst, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av din personliga information i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det för dina räkning).
NYHETSBREV

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du när som helst frivilligt kan prenumerera på. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna för avregistrering i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga e-postmeddelanden.

KAKOR

Webbplatsen använder "cookies" för att personifiera din online-upplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsideserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avvisa kakor kanske du inte kan uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna till fullo. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem, besök internetcookies.org

Förutom att använda cookies och relaterad teknik som beskrivs ovan, kan vi också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användarna och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som också kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende.

SPÅRA-INTE SIGNALER

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill spåra din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personlig identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de flyttar över olika webbplatser över tiden. Vår webbplats spårar inte sina besökare över tid och över tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de visar dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy det de presenterar för dig.

ANNONSERING

Vi kan visa online-annonser och vi kan dela aggregerad och icke-identifierande information om våra kunder som vi samlar in genom registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personlig identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda publiken.

DOTTERBOLAG

Vi kan avslöja information om dig till våra dotterbolag i syfte att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information om dig som vi tillhandahåller våra dotterbolag kommer att behandlas av dessa dotterbolag i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Tänk på att vi inte är ansvariga för integritetspraxis på sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi skyddar information du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information under dess kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, även om vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerhet, integritet och integritet för all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras under transport av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

DATAINTRÅNG

I händelse av att vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyrats eller att användarnas personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten till vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det skickar vi ett e-postmeddelande.

RÄTTSLIG INFORMATION
Vi kommer att avslöja all information vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, som för att följa en stämning eller liknande rättslig process, och när vi tror i god tro att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en regerings begäran. Om vi ​​går igenom en affärsövergång, till exempel en sammanslagning eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personlig information sannolikt att finnas bland de överförda tillgångarna.

FÖRÄNDRINGAR & TILLÄGG

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om alla väsentliga förändringar i hur vi behandlar personlig information. När ändringar görs kommer vi att uppdatera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan också meddela dig på andra sätt enligt vårt gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation du har gett. Varje uppdaterad version av denna sekretesspolicy träder i kraft omedelbart efter publicering av den reviderade sekretesspolicyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade sekretesspolicyn (eller sådan annan handling som specificerats vid den tiden) utgör ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda dina personuppgifter på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när dina personuppgifter samlades in.

GODKÄNNANDE AV DENNA POLICY

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy är du inte behörig att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

KONTAKTA OSS

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående frågor som rör individuella rättigheter och din personliga information kan du skicka ett mejl till info@peekapoo.se .

Detta dokument uppdaterades senast den 20 November 2020.